Gërmia Residence

  • Distributori dhe instaluesi:

    ACN

  • Vendi:

    Fushë Kosovë

Produktet e perdorura ne instalim:

UPONOR / Sistemi i ngrohjes dhe ftohjes me gypa ndër dysheme