Instituti Kombëtar i Shëndetësisë

  • Distributori dhe instaluesi:

    ACN

  • Vendi:

    Gjilan

Produktet e perdorura ne instalim:

Scroll Chiller
Led Pannel Ndriques